Cheer Team 2017

 

Competition Dance Team Members:

Juliana Cappola-Varsity C

Briley Skeen-Varsity C

Kayla Gambardella-Varsity

Yesenia Hernandez-Varsity

Samantha Minore-Varsity

Kayla Neils-Varsity

Rachael Rousseau-Varsity

 Sheyenne Sinicrope-Varsity

Kimberly Tapia-Varsity

Karina Torres-Varsity

Stephanie Gullage-JV/Varsity

Emily Izzo-JV

Jordan Kingsland-Riotte-JV

Cheer Team Video